Điện Bàn tổ chức tuyên truyền về DVC trực tuyến lĩnh vực tư pháp lồng ghép các hoạt động Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

  Nhằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, UBND thị xã đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tổ chức Hội thi “tìm hiểu về chuyển đổi...

Đa dạng các hình thức tuyên truyền tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật.

  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, gồm 06 Chương, 91 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Đây...

Phường Điện Nam Bắc thực hiện tốt công tác tư pháp hộ tịch, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

    Công tác Tư pháp ở cấp xã, phường là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo...

Trao đổi về trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Hiện nay việc xác định các trường hợp văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) hết hiệu lực được thực hiện theo Điều 154 Luật Ban hành VB QPPL và khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính...

PHƯỜNG ĐIỆN NGỌC TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ.

    Sáng ngày 01/08/2023, UBND phường Điện Ngọc phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.      Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thùy Hương,...

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ XÁC NHẬN CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG

Hiện nay, để thực hiện các thủ tục thừa kế hay thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất,…người dân thường yêu cầu UBND xã, phường xác nhận quan hệ nhân thân như: xác nhận quan...

Ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

“Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật...

Tìm hiểu về quá trình hình thành và chức năng, nhiệm vụ của Thừa phát lại

Thừa phát lại là một trong những chế định mới xuất hiện trong quy định của pháp luật Việt Nam trong những năm gần đây. Do vậy không phải ai cũng hiểu được khái niệm Thừa phát lại là gì?...