Sổ tay đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (xem chi tiết tại đây sotayphapluat)