PHƯỜNG ĐIỆN NGỌC TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ.

    Sáng ngày 01/08/2023, UBND phường Điện Ngọc phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

     Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Trưởng phòng Tư pháp, báo cáo viên pháp luật thị xã; ông Lê Thanh Long, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng Uỷ phường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành, hội đoàn thể của phường, Bí thư chi bộ, trưởng khối phố, trưởng BCTMT và chi hội trưởng các chi hội đoàn thể nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh 13 khối phố.

     Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Thùy Hương-Trưởng phòng Tư pháp, báo cáo viên pháp luật của thị xã báo cáo những nội dung cơ bản Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 như: quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; các nguyên tắc, các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; các nội dung và hình thức công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn; các nội dung và hình thức nhân dân bàn và quyết định…

       Qua buổi tuyên truyền giúp nhân dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở nơi mình cư trú, phát huy quyền dân chủ ở cơ sở với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và thụ hưởng” trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Đẩy mạnh vai trò tham gia giám sát của mặt trận, các tổ chức thành viên đối với việc thực hiện quyền làm chủ của dân đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật quy định.

     Tại hội nghị này UBND phường đã cấp phát trên 100 tập tài liệu cho các đại biểu, đồng thời trong thời gian đến sẽ phối hợp với UBMT và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn để tuyên truyền sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở đến tất cả các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, trường học trên toàn địa bàn phường.

                                                                                Minh Khoa