TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

I.Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường...

Hỏi- đáp liên quan đến công tác hộ tịch

1.Câu 1: Theo quy định của Luật Hộ tịch thì cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký hộ tịch, quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch? Trả lời: Khoản 1, khoản 5 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định...

Hỏi-đáp tình huống pháp luật

   Tình huống 1: Tỉnh C có quyết định tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh; trong đó có quy định tạm dừng hoạt động của quán karaoke, vũ trường,...