Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030

 Ngày 17/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”, với những mục tiêu cụ thể như sau: – Cơ chế, chính...

“Tổ nắm bắt dư luận xã hội” gắn với Hòm thư “Nắm bắt dư luận xã hội” – Mô hình tuyên truyền pháp luật ở cộng đồng dân cư của UBMTTQVN xã Điện Trung

  Trong năm 2023, Uỷ ban MTTQVN xã Điện Trung tổ chức ra mắt Mô hình “Tổ nắm bắt dư luận xã hội” và tuyên truyền pháp luật ở cộng đồng dân cư gắn với  “Hòm thư nắm bắt dư...

MÔ HÌNH “XE THU GOM RÁC THẢI TÁI CHẾ” VÀ TUYÊN TRUYỀN CHO BÀ CON NHÂN DÂN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CẢNH QUAN XANH-SẠCH-ĐẸP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐIỆN NAM BẮC

  Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (09/11), chiều ngày 22/10/2023 UBND phường phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp và ra mắt mô hình “...

Tổ hòa giải thôn Hà An, xã Điện Phong – Mô hình hòa giải hiệu quả

    Kể từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, công tác tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở ở xã Điện Phong có nhiều chuyển biến tích cực,...

“TỔ PHỤ NỮ XA QUÊ ” MÔ HÌNH TUYÊN TRYỀN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU QUẢ Ở PHƯỜNG ĐIỆN NGỌC

    Luôn năng động, sáng tạo, thử nghiệm để tìm ra các mô hình mới, sân chơi mới phù hợp, thiết thực để đoàn kết, tập hợp hội viên phụ nữ vào tổ chức Hội đã được Hội phụ...

Mô hình hòa giải hiệu quả tại Thôn Nam Hà, xã Điện Trung

  Công tác tổ chức và hoạt động của các Tổ hòa giải cơ sở ở Điện Trung có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi...

Tấm gương công tác hòa giải cơ sở ở thôn Hà Đông, xã Điện Hòa

     Đã nhiều năm nay, mỗi khi có bất cứ tranh chấp, khiếu kiện nào, người dân thôn Hà Đông, xã Điện Hòa lại tìm đến nhà Trưởng ban công tác Mặt trận Nguyễn Thị Thơm nhờ phân xử....

CÁN BỘ HÒA GIẢI VIÊN PHƯỜNG ĐIỆN NGỌC ĐƯA PHÁP LUẬT VÀO ĐỜI SỐNG

   Trong những năm qua, UBND phường Điện Ngọc luôn chú trọng đến việc xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ hòa giải viên ở 13 khu dân cư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đưa...

Sổ tay đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (xem chi tiết tại đây sotayphapluat)    

Phường Điện Ngọc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở năm 2022

Sáng ngày 17/6/2022, UBND phường Điện Ngọc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Hương...