Mô hình hòa giải hiệu quả tại Thôn Nam Hà, xã Điện Trung

  Công tác tổ chức và hoạt động của các Tổ hòa giải cơ sở ở Điện Trung có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Thôn Nam Hà, xã Điện Trung được đánh giá là một trong những thôn đạt hiệu quả cao về công tác hòa giải cơ sở.

   Ngày 14/4/2022, UBND xã Điện Trung đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UB về củng cố tổ hòa giải thôn Nam Hà gồm các thành viên: Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn làm Tổ trưởng; Trưởng thôn làm Tổ phó và các thành viên gồm Chi hội trưởng Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi thuộc địa bàn thôn.

   Trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, Tổ hòa giải đã hòa giải thành 04/04 đơn, đạt tỷ lệ 100%.Trước khi tiến hành hòa giải, các thành viên đã gặp gỡ các bên tranh chấp để làm dịu tình hình căng thẳng; tận tình khuyên nhủ những người có tranh chấp cần có thái độ đúng mực, thượng tôn pháp luật, tôn trọng việc giữ gìn trật tự an ninh tại địa phương. Nhắc nhở quần chúng xung quanh có trách nhiệm ổn định tình hình, không nên có thái độ thiếu tôn trọng, kích động hay… đổ thêm dầu vào lửa để tình hình thêm phức tạp…

     Với tinh thần làm việc của các thành viên trong Tổ là luôn đề cao trách nhiệm cộng đồng; sau khi nhận được phản ánh, các thành viên Tổ hòa giải tích cực vận động, giải thích cho người dân nắm rõ quy định của pháp luật, sau đó nói về tình làng nghĩa xóm; sự kiên trì nhẫn nại, cố gắng và việc nghiên cứu văn bản pháp luật, khéo léo sử dụng trong quá trình hòa giải đã mang lại những kết quả tích cực; bên cạnh đó, các thành viên trong Tổ hòa giải cũng đã tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân nắm rõ quy định pháp luật. Tổ hòa giải thôn Nam Hà thường xuyên duy trì sinh hoạt, mỗi tháng đều có tổ chức họp Tổ hòa giải để tổng kết việc làm trong tháng và rút kinh nghiệm, bàn bạc thống nhất phương hướng hoạt động trong tháng tới; đồng thời các thành viên nêu ra những tình huống và cùng nhau trao đổi giải quyết các tình huống để rút ra những kinh nghiệm trong công tác hòa giải.

    Với những kết quả trên là được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các thành viên của Tổ nhằm góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự và phòng ngừa tội phạm, vận động Nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.  Duy trì, phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở cũng chính là góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý xã hội và quản lý Nhà nước; đồng thời góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

                                                                                                    Kim Tiền