Tổ hòa giải thôn Hà An, xã Điện Phong – Mô hình hòa giải hiệu quả

    Kể từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, công tác tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở ở xã Điện Phong có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình tổ hòa giải mới, hiệu quả đã ra đời. Tiêu biểu trong số đó là mô hình “Tổ hòa giải thôn Hà An” tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

   Tổ hòa giải thôn Hà An, gồm 05 hòa giải viên cơ sở, là những người có hiểu biết pháp luật, có uy tín, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, nhiệt tình, có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân như: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ,…

   Từ năm 2019 đến nay, “Tổ hòa giải thôn Hà An” đã tiến hành hòa giải nhiều vụ việc trong phạm vi hòa giải ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 95%, trong đó, đa phần các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật xảy ra trong nội bộ dân cư thuộc địa bàn thôn là các vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình… Để công tác hòa giải đạt kết quả, trước khi tiến hành hòa giải, các hòa giải viên làm tốt công tác thu thập thông tin, tìm hiểu bản chất vấn đề, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của từng bên liên quan, trên cơ cở các quy định của pháp luật và uy tín của người hòa giải viên đã thuyết phục một cách có lý có tình, nên nhiều vụ việc tưởng chừng phức tạp đã được hòa giải thành. Đồng thời, thông qua công tác hòa giải ở cơ  sở, các hòa giải viên kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định pháp luật có liên quan đến với nhân dân.  Năm 2022, mô hình “Tổ hòa giải thôn Hà An” đã được UBND thị xã Điện Bàn khen thưởng là mô hình hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả.

  Từ thực tế trên cho thấy, việc triển khai, nhân rộng các tổ hòa giải cơ sở, nhất là mô hình “Tổ hòa giải thôn Hà An” rất cần được quan tâm, qua đó tạo sự đồng đều, bền vững cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, động viên đội ngũ hòa giải viên tích cực, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, hóa giải những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện, đơn thư vượt cấp, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự, giữ gìn sự đoàn kết và tình làng, nghĩa xóm ở mỗi cộng đồng dân cư.

                                                                                               Bá Nam