“Tổ nắm bắt dư luận xã hội” gắn với Hòm thư “Nắm bắt dư luận xã hội” – Mô hình tuyên truyền pháp luật ở cộng đồng dân cư của UBMTTQVN xã Điện Trung

  Trong năm 2023, Uỷ ban MTTQVN xã Điện Trung tổ chức ra mắt Mô hình “Tổ nắm bắt dư luận xã hội” và tuyên truyền pháp luật ở cộng đồng dân cư gắn với  “Hòm thư nắm bắt dư luận xã hội”.

   Việc nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền pháp luật luôn được cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã quan tâm tổ chức thực hiện mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhằm mục đích tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất lãnh đạo và cơ quan liên quan giải quyết, chấn chỉnh những vấn đề tiêu cực nảy sinh, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân.

    Thông qua mô hình kịp thời giúp các ban, ngành, đoàn thể của xã giải quyết vướng mắc cho bà con nhân dân; góp phần vào việc phát triển kinh tế, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở khu dân cư./. 

                                                                                              Kim Tiền