Điện Trung ra mắt Mô hình “Thư viện số” hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

    Điện Trung ra mắt Mô hình “Thư viện số” hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại Khu tưởng niệm Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôn Hòa Giang – xã Điện Trung.

 

“ Dù ai đi ngược về xuôi.

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3”

  Ngày 18/04/2024 (nhắm mùng 10 tháng 3 Âm lịch), tại Khu tưởng niệm Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôn Hòa Giang – xã Điện Trung; UBND xã Điện Trung long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; thông qua ngày Hội với nhiều hoạt động sôi nổi như: Mâm lễ dâng Vua Hùng, tổ chức hát bài chòi, văn nghệ “Âm vang Điện Trung”, tổ chức cuộc thi đua thuyền truyền thống.

  Nhân dịp này, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và toàn thể bà con nhân dân; Đoàn thanh niên xã phối hợp UBND xã; Trung tâm Văn hóa -Thể thao & Đài truyền thanh xã Điện Trung tổ chức ra mắt Mô hình “Thư viện số” với hình thức tuyên truyền trưng bày sách và quét mã QR trên ứng dụng điện thoại.

  Hoạt động này nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức cho toàn dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc bổ sung kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

  Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân; đồng thời giúp mọi người nắm bắt rõ hơn về quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội ATXH tại địa phương./.

                                                                          Kim Tiền