ĐIỆN NGỌC HƯỚNG DÂN CÔNG DÂN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG 02 NHÓM TTHC “ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI, ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ”

    Thực hiện Công văn số số 2071/UBND ngày 04/8/2023 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06. Nhằm triển khai và thực hiện hiệu quả 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp phí mai táng”  Ủy ban nhân dân phường Điện Ngọc đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền rộng rãi, phổ biến quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm dịch vụ công liên thông để mọi người dân biết và thực hiện. Đã bố trí cán bộ trực tại bộ phận 01 cửa kiểm tra tài khoản, hướng dẫn người dân cách truy cập, đăng nhập, nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công để dân hiểu, nắm rõ quy trình thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông này.

    Đây là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Việc triển khai thực hiện 02 nhóm tủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp phí mai táng” là rất có ý nghĩa, người dân chỉ khai khai báo thông tin một lần để thực hiện 03 thủ tục hành chính, cắt giảm bớt các loại giấy tờ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại của người dân.

    Trong thời gian tới UBND phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và nhóm zalo OA của phường để nhân dân nắm bắt và thực hiện. Tiếp tục hướng dẫn và vận động người dân nộp hồ sơ trực tuyến từ cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc đến tại bộ phận 01 cửa của phường để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính để đăng ký được nhanh chóng và thuận tiện nhất./.

                                                                                    Minh khoa