NGƯỜI DÂN ĐƯỢC SANG TÊN CHÍNH CHỦ XE MẤT GIẤY TỜ, MUA BÁN QUA NHIỀU ĐỜI KỂ TỪ NGÀY 15.8.2023