ĐIỆN NAM BẮC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

    Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn phường, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung; thời gian qua, UBND phường Điện Nam Bắc đã không ngừng đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn phường.

    UBND phường Điện Nam Bắc thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân biết cách thức thực hiện và những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong 09 tháng đầu năm 2022, UBND phường (Bộ phận Tư pháp) đã tiếp nhận và giải quyết 20 hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực hộ tịch. 

    Với thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Iternet, giúp công dân tiết kiệm chi phí đi lại, chủ động các công việc khác; đồng thời, công dân có thể theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ trên website trực tuyến, qua tin nhắn điện thoại, địa chỉ email, đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục. Nhờ ứng dụng phần mềm liên thông giữa các ngành nên rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân.

     Ngoài ra, công dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có thể không cần đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính và được nhận kết quả tại nhà.

                                                          Tố Loan