Hướng dẫn thực hiện liên thông điện tử với 02 TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng phí

1. Hướng dẫn người dân thực hiện liên thông điện tử với 02 TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ...

Sổ tay đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (xem chi tiết tại đây sotayphapluat)    

V/v triển khai thí điểm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính

      Thực hiện Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không...

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHỨNG THỰC BẢN SAO BẢN CHÍNH Tờ gấp Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (1) (1)

Tài liệu tập huấn về công tác hộ tịch

chuong_trinh_ tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực 2021 tai_lieu_tap_huan nghiệp vụ hộ tịch truc_tuyen_2021