ĐIỆN NGỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÔNG QUA HÌNH THỨC CẤP PHÁT TỜ GẤP

   Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được phường Điện Ngọc quan tâm, chú trọng, xác định đây là giải pháp căn bản, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. UBND phường thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể của phường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp thông qua tổ chức hội nghị, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của phường, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử…….trong đó việc tuyên truyền thông qua cấp phát tờ gấp được công chức Tư pháp-Hộ tịch  duy trì thường xuyên và liên tục tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

                                  Công chức bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Điện Ngọc chuyển tờ gấp đến tay người dân.

     Ưu điểm của hình thức tuyên truyền bằng Tờ gấp có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, có thiết kế hình minh họa truyền tải những quy định, nội dung quan trọng của pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Đất đai, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống Ma túy, các quy định phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn công dân cách thức đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng theo Đề án 06 của Chính Phủ. Thông qua hình thức này giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận pháp luật và hiệu quả hơn.

    Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, UBND phường xây dựng kế hoạch tăng cường các hình thức phổ biến, tuyên truyền lưu động; lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt cộng đồng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng và phát huy mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật trong cộng đồng; chú trọng nâng cao hiệu quả hình thức giáo dục pháp luật qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý. Và đặc biệt là quan tâm xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải ở cơ sở vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                      Minh Khoa