Điện Trung tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật chăn nuôi

   Ngày 14/11/2023, UBND xã Điện Trung tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

   Tham dự Hội nghị có ông Phạm Phú Long – Chủ tịch UBND xã Điện Trung – Tuyên truyền viên pháp luật xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể  xã, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận và đại diện các hộ chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn xã.

   Tại Hội nghị, ông Phạm Phú Long đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi nhằm giúp cho mọi người nắm bắt được các quy định của pháp luật.  Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận, giải đáp những câu hỏi thắc mắc của các đại biểu tham dự. Nội dung câu hỏi chủ yếu liên quan đến việc quy hoạch khu vực chăn nuôi, vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi, kê khai hoạt động chăn nuôi, quản lý chất lượng phân bón, giống cây trồng, xuất khẩu và nhập khẩu giống cây trồng. Qua Hội nghị tuyên truyền đại diện các hộ gia đình đã cùng ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn xã./.

                                                                             Kim Tiền