Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua mô hình “Tủ sách Thanh niên” tại thôn Đông lãnh, xã Điện Trung

   Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Điện Trung được cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể quan tâm; trong đó chú trọng đa dạng hóa về hình thức tuyên truyền. Chi đoàn Thanh niên thôn Đông Lãnh, xã Điện Trung đã tham mưu cho Chi ủy Ban Nhân dân thôn xây dựng, triển khai Mô hình “Tủ sách Thanh niên”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, giúp các bạn đoàn viên, người dân trong thôn nắm, hiểu biết hơn về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những kiến thức bổ ích thông qua nhiều đầu sách.

  Vừa qua, UBND xã đã hỗ trợ Chi đoàn Thanh niên thôn Đông Lãnh một số sách về pháp luật để trang bị cho “Tủ sách thanh niên” như: Luật Người cao tuổi, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như cấp phát một số tờ rơi về tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự giúp người dân tra cứu các quy định của pháp luật một cách đầy đủ, có hệ thống.

   Thông qua “Tủ sách pháp luật” nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sách báo, tài liệu tuyên truyền pháp luật vừa có ý nghĩa nâng cao văn hóa đọc vừa tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản pháp luật.

                                                                                                         Kim Tiền