Điện Trung tuyên truyền và hỗ trợ người dân nhập hồ sơ dịch vụ công trực tuyến về 02 lĩnh vực liên thông đăng ký khai sinh, khai tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã.

      Ngày 11/8/2023, UBND xã Điện Trung phối hợp với Đoàn thanh niên xã hướng dẫn, tuyên truyền và hỗ trợ người dân nhập hồ sơ dịch vụ công trực tuyến về 02 lĩnh vực liên thông đăng ký khai sinh, khai tử trên cổng dịch vụ công Quốc gia tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã.

                                                                                         

    Việc thực hiện 02 nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi; đăng ký khai tử, xóa thường trú và hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng không những mang lại hiệu quả trong công tác cải cách hành chính Nhà nước, giúp cơ quan Nhà nước quản lý chặt chẽ hơn thông tin nhân thân và cư trú của người dân; khắc phục tình trạng trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa nhập khẩu hoặc cấp thẻ BHYT, người chết đăng ký khai tử nhưng chưa xóa khẩu, hưởng chế độ theo quy định; qua đó, giúp người dân tiết kiệm công sức, chi phí và thời gian đi lại; đồng thời, thể hiện vai trò quản lý của cơ quan Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ./.

                                                                Kim Tiền