ĐIỆN HỒNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN PHỤ NỮ

Sáng ngày 05/7/2022, UBND xã Điện Hồng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới và phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em cho hơn 100 phụ nữ là cán bộ, hội viên của 13 chi hội phụ nữ trên toàn xã.   

                                             

Tại buổi tuyên truyền, các cô, các chị đã được nghe Thạc sỹ Nguyễn Thị Hiệp, Giảng viên trường Chính trị tỉnh Quảng Nam báo cáo các nội dung pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại, bạo lực trẻ em.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc qua đó phát huy vai trò nòng cốt của Hội và hội viên phụ nữ trong việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; làm tốt vai trò đại diện trong việc lên tiếng bảo vệ, phối hợp hỗ trợ can thiệp, xử lý kịp thời đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

                                                                                  Ngọc Ánh