Thị xã Điện Bàn phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Điện Ngọc và Điện Dương

        Ngày 07/6/2022, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân trên địa bàn 02 phường Điện Ngọc và Điện Dương.

          Tham dự Hội nghị có ông Trần Đình Lân – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam; các tư vấn viên pháp luật Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp thị xã; đại diện lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Điện Ngọc và Điện Dương.

       Tại Hội nghị, hơn 60 người dân đã được các tư vấn viên pháp luật Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp thị xã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc, các vấn đề liên quan trên các lĩnh vực: đất đai, hộ tịch, hôn nhân gia đình; các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất; các chế độ, chính sách trợ cấp xã hội, BHXH…

      Qua buổi tư vấn, người dân hài lòng vì những vướng mắc được hỗ trợ, tư vấn, giải đáp cụ thể, cặn kẽ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân địa phương nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống Nhân dân.

                                                                                  Kim Tuyến